ข่าวอีสปอร์ต

VPE ขึ้นอันดับที่ 1 ในการแข่งขัน PMPL Week 3 Day 2

ในวันที่ 2 ของการแข่งขันสัปดาห์ที่ 3 ในงาน PubG Mobile Pro League Season 4 ทีม VPE ขึ้นอันดับที่ 1 โดยในตารางคะแนน 5 อันดับแรกมีดังนี้ อันดับที่ 1.VPE มีคะแนนรวม 102 คะแนน 2.RRQ มีคะแนนรวม 98 คะแนน 3.FaZe มีคะแนนรวม 98 คะแนน 4.Bac มีคะแนนรวม 84 คะแนน 5.INFIN มีคะแนนรวม 66 คะแนน คะแนน Top 3 Eliminator ได้แก่อันดับที่ 1.TonyK ฆ่ารวม 57 ตัว ดาเมจรวม 12,341 ดาเมจ จากทีม FaZr อันดับที่ 2.Stoned ฆ่ารวม 48 ตัว คะแนนดาเมจรวม 8,970 ดาเมจ จากทีม VPE อันดับที่ 3.SchwepXz ฆ่ารวม 46 ตัว คะแนนดาเมจรวม 1,1371 ดาเมจ จากทีม VPE

รายละเอียดในเกมส์ทั้ง 5 เกมส์ เกมส์ที่ 1 ทีม MSC ชนะไปด้วยคะแนนดาเมจรวม 2,287 คะแนน คะแนนรักษารวม 745 คะแนน คะแนนรักษาดาเมจที่โดนไป 843 คะแนนฆ่าไป 10 ตัว เกมส์ที่ 2 ทีม FL ชนะไปด้วยคะแนนดาเมจรวม 1,132 คะแนน คะแนนรักษารวม 379 คะแนน คะแนนรักษาดาเมจที่โดนไป 739 คะแนน ฆ่าไป 8 ตัว เกมส์ที่ 3 ทีม TEM ชนะไปด้วยคะแนนดาเมจรวม 2,455 คะแนน คะแนนรักษารวม 1,090 คะแนน คะแนนรักษาดาเมจที่โดนไป 1,331 คะแนน ฆ่าไป 12 ตัว เกมส์ที่ 4 ทีม RRQ ชนะไปด้วยคะแนนดาเมจรวม 2,949 คะแนน คะแนนรักษารวม 841 คะแนน คะแนนรักษาดาเมจที่โดนไป 760 คะแนน ฆ่าไป 17 ตัว และเกมส์สุดท้ายเกมส์ที่ 5 ทีม FaZe ชนะไปด้วยคะแนนดาเมจรวม 3,120 คะแนน คะแนนรักษารวม 1,212 คะแนน คะแนนรักษาดาเมจที่โดนไป 1,425 คะแนน ฆ่าไป 20 ตัว และนี้ก็คือรายละเอียดการแข่งขันในวันที่ 2 ของสัปดาห์ที่ 3

ติดตามได้ที่  >>>  ข่าวอีสปอร์ต