ข่าวอีสปอร์ต

Magic E-Sport ขึ้นอันดับหนึ่งในรายการ PMPL TH S4

หลังจากจบการแข่งขันในรายการ PubG Mobile Pro League Thailand Season 4 ในสัปดาห์ที่สอง วันแรก ทีม Magic E-Sport มีคะแนนเป็นอันดับหนึ่งด้วยคะแนน 75 คะแนนและมีรายละเอียด 5 อันดับแรกมีดังนี้ อันดับที่ 2 ทีม VAL มี 59 คะแนน อันดับที่ 3 ทีม Fw มี 59 คะแนน อันดับที่ 4 ทีม FaZe มี 57 คะแนน อันดับที่ 5 ทีม VPE มี 36 คะแนน คะแนนผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ได้แก่ อันดับที่ 1 VALSYX ฆ่าไป 34 ตัว ดาเมจรวม 5,176 อันดับที่ 2 FaZeTonyK ฆ่าไป 31 ตัว คะแนนดาเมจรวม 7,000 อันดับที่ 3 คือ VPEFLUKETH ฆ่าไป 29 ตัว คะแนนดาเมจรวม 4,929

รายละเอียดในเกมส์การแข่งขันมีดังนี้ เกมส์ที่หนึ่ง TEM Entertainment ได้กินไก่ไปชนะในเกมส์แรก ด้วยคะแนนดาเมจรวม 1,737 คะแนนรักษาทีมรวม 630 คะแนนรักษาดาเมจที่โดนไป 1,040 ฆ่าไป 11 ตัว MVP คือ Bevi ฆ่าไป 5 ตัว เกมส์ที่สองเป็นทีม Magic E-Sport ที่ชนะไปด้วยคะแนนดาเมจรวม 1,939 คะแนนรักษาทีมรวม 504 คะแนนรักษาดาเมจที่โดนไป 494 ฆ่าไป 11 ตัว MVP คือ Rasio ฆ่าไป 2 ตัว เกมส์ที่สามเป็นทีม FaZe ที่ชนะไปด้วยคะแนนดาเมจรวม 1,778 คะแนนรักษาทีมรวม 645 คะแนนรักษาดาเมจที่โดนไป 906 ฆ่าไป 10 ตัว MVP คือ FaZeTonyK ฆ่าไป 4 ตัว เกมส์ที่สี่ทีม Bacon ชนะไปด้วยคะแนนดาเมจรวม 1,655 คะแนนรักษาทีมรวม 681 คะแนนรักษาดาเมจที่โดนไป 701 ฆ่าไป 11 ตัว MVP คือ EarnnyV2 ฆ่าไป 7 ตัว และเกมส์สุดท้ายทีมที่ชนะไปคือ Magic E-Sport ด้วยคะแนนดาเมจรวม 2,179 คะแนนรักษาทีมรวม 571 คะแนนรักษาดาเมจที่โดนไป 793 ฆ่าไป 12 ตัว MVP คือ  RASIO ฆ่าไป 4 ตัว

ติดตามได้ที่ >> ข่าวอีสปอร์ต